163. Salmon Feast

Salmon sushi 6 pcs, salmon sashimi 6 pcs & 1 salmon roll.

$ 34.44